Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
słonecznie
23°C
Powróć do: Gospodarka odpadami

Uwarunkowania prawne

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

-     odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-     tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-     obsługi administracyjnej systemu.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Założeniem systemu jest uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych, co w efekcie prowadzić ma do nieopłacalności nielegalnego pozbywania się odpadów. System wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpowiednich poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak: papier, szkło, metale   i tworzywa sztuczne.

 

Rada Miejska w Łobzie, dostosowując system zbiórki odpadów komunalnych do wymogów prawa i miejscowych uwarunkowań, podjęła następujące uchwały:

  • Uchwała nr XXI/155/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. poz. 2518).
  • Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia  28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łobez (T.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z dnia 16 lipca 2014  poz. 3015).
  • Uchwała nr XXI/156/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (T.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. poz. 2519).
  • Uchwała nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r. poz. 4081).
  • Uchwała nr LXX/463/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 07 listopada 2023 r. poz. 5795).
  • Uchwała nr LXX/462/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 07 listopada 2023 r. poz. 5794).

  • Uchwała nr XLIV/306/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Łobez (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia  09 grudnia 2021 r. poz. 5389).

 

Gmina Łobez zobowiązana jest przepisami prawa do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

 

Burmistrz Łobza informuje, że zgodnie z art. 6i ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Łobez od dnia 1 stycznia 2020 r. mają obowiązek zawrzeć indywidulane umowy na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych w Gminie Łobez.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.