Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
pochmurno
23°C

Ochrona danych osobowych/RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łobzie jest Gmina Łobez reprezentowana przez Burmistrza Łobza.

  Dane kontaktowe:      
  Urząd Miejski w Łobzie
  ul. Niepodległości 13
  73-150 Łobez
  telefon: 91-397-40-01/02
  e-mail: lobez@lobez.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewa Ilgiewicz-Pawlak

  Dane kontaktowe:
  Inspektor Ochrony Danych
  ul. Niepodległości 13
  73-150 Łobez
  e-mail: iod@lobez.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych zgodnie z RODO:
  • na podstawie zgody osoby,
  • do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:
  • Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • Podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 6. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  • prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  • prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
  • Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@lobez.pl
 7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych jest:
  • obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
  • dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Zarządzeniem Burmistrz Łobza  w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Księgi procedur dla Urzędu Miejskiego w Łobzie.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.