Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
pochmurno
15°C

Sposób postępowania z odpadami od 1 lipca 2013

         Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu.  Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r. zobowiązani byli do podpisywania umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenu ich nieruchomości, mają obecnie obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Łobzie. Zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu.

        Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Założeniem nowego systemu jest uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych, co w efekcie prowadzić ma do nieopłacalności nielegalnego pozbywania się odpadów. Nowy system wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpowiednich poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.

       Rada Miejska w Łobzie, dostosowując system zbiórki odpadów komunalnych do wymogów prawa i miejscowych uwarunkowań, podjęła następujące uchwały: w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łobez niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łobez, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez,  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Łobez.

        Podkreślić należy, że nowy system zakładał obligatoryjny odbiór odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  i fakultatywny z nieruchomości niezamieszkałych. W trakcie tworzenia nowego systemu Rada Miejska w Łobzie podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych również z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. Tym samym zbiórką objęto cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

           W ustawie określono katalog metod dla ustalenia opłaty za odpady, spośród których Rada Miejska w Łobzie początkowo wybrała jedną metodę, tzw. „od głowy”, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, wprowadzona zmianą ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. (wejście w życie 6 marca 2013 r.) dała możliwość wyboru kilku metod ustalania opłat i różnicowania stawek opłat za odpady komunalne i obecnie obowiązuje jedna metoda naliczania opłaty od ilości osób zamieszkałych

Bardzo ważnym elementem nowego systemu jest prawidłowa segregacja odpadów.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Łobez funkcjonuje system odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Uchwałą nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r. poz. 4081)  nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 stycznia 2020 r. zostały wyłączone z gminnego sytemu  odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6i ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostali zobowiązani do zawarcia indywidulanych umów na wywóz odpadów komunalnych z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych na terenie Gminy Łobez.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.