Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
17°C
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łobez

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotowe narzędzie umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail, lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości i sprzyjać będzie realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty.

 

 

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Termin zgłaszania nieprawidłowości do: 2022-12-31


Jednostka Realizująca Projekt: "Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez" 

 

Burmistrz Łobza informuje, że Gmina Łobez przystąpiła do realizacji zadania nr 3, tj. budowę sieci  kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Łobzie w ramach projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Łobez”. Projekt ten jest realizowany w latach 2016 - 2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ponadto, w ramach tego zadania ze środków Powiatu Łobeskiego zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa i nowe chodniki w ul. Słowackiego.

Realizacja zadania planowana jest do końca października 2017 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Instytucją wdrażającą projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

    

W ramach pozostałych zadań projektu w 2016 roku wykonano:

zadanie nr 4. budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Wysiedle, Suliszewie i Niegrzebia oraz sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Wysiedle oraz w następnych latach zostaną wykonane następujące zadania:

zadanie nr 1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków na trasie Dalno – Łobez

zadanie nr 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Łobez ul. Rapackiego i Obrońców Stalingradu

 

Całkowita wartość projektu:  16 624 083,07 PLN

Kwota dofinansowania          8 110 572,58 PLN

 

 


 

 

Burmistrz Łobza informuje, że Gmina Łobez realizuje projekt pt. „UZUPEŁNIENIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ŁOBEZ” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt przyczyni się w sposób bezpośredni do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Łobez. Celem projektu jest :

- zmniejszenie ryzyka przesiąkania zanieczyszczeń do gruntu i poprawa stanu jakości wód powierzchniowych

- ochrona i zachowanie stanu ekologicznego wód i rzek Regi i Bałtyku

- wypełnianie zobowiązań prawnych w związku z poprawą parametrów oczyszczanych ścieków

- ograniczenie energochłonności systemu, poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kan. sanitarną oraz deszczową

- poprawa jakości życia poprzez likwidację uciążliwości zapachowych związanych z opróżnieniem zbiorników bezodpływowych

- polepszenie warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań

-poprawa efektywności systemu gosp. ściekowej

- podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów

- podniesienie wartości nieruchomości ( nieruchomości podłączone do systemu zyskują większą wartość)

W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków na trasie Dalno – Łobez
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Łobez
     ul. Rapackiego i Obrońców Stalingradu
  • budowa sieci  kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Łobez
    ul. Słowackiego

Ponadto w ramach projektu wybudowano sieć  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Wysiedle, Suliszewie i Niegrzebia oraz sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Wysiedle.
Całkowita wartość projektu:  16 624 083,07 PLN
Kwota dofinansowania       8 110 572,58 PLN

 

 


 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.