Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
15°C

Kompetencje

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1.      uchwalanie statutu gminy,

2.      Ustalenie wynagrodzenia wójta stanowienie o kierunkach jego działania
         oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3.      powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu
         oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,

4.      uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu
         oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
         z tego tytułu,

5.      uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.      uchwalenie programów gospodarczych,

7.      ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania
         im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im składników mienia
         do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych
         na realizację zadań przez te jednostki,

8.      podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
         w odrębnych ustawach,

9.      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
          zwykłego zarządu, dotyczących:

         a)       określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych
                   oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy
                   szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać
                   tych czynności wyłącznie za zgoda rady gminy,

          b)       emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
                    nabywania i wykupu przez wójta,

          c)       zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

          d)       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
                    zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

           e)       zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
                     przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gmin,

           f)         tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i
                      występowania z nich,

           g)       określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

           h)       tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
                     jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

           i)        ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta
                      w roku budżetowym,

10.  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12.  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
       na ten cel  odpowiedniego majątku,

12a.podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
       regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
       społeczności lokalnych i regionalnych,

13.  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych
       oraz wznoszenia pomników,

14.  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a.podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla   uczniów i studentów,

15.  stanowienie w innych sprawach  zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.