Gmina Łobez
Powróć do: Rada Miejska w Łobzie

Skład Rady Miejskiej

1. Stankiewicz Henryk  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie

2. Szpryngacz Mariusz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie

3. Bartczak Ryszard

4. Bartos Krzysztof 

5. Galczak Danuta

6. Grekowicz Wiesław

7. Hlib Adam

8. Kosiński Dariusz

9. Kużel Antoni

10. Rokosz Marek

11. Romejko Wiesława

12. Sowiński Jarosław

13. Tokarska Katarzyna

14. Wijatyk Mariusz

15. Włodarz Leokadia