Gmina Łobez
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie

Projekt „ Pomocna dłoń - Centrum Usług Społecznych w Łobzie”

                    

Centrum Usług Społecznych w Łobzie od września 2021 r. do października 2023 r. realizuje projekt pn.: „Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie”.

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Miasta i Gminy Łobez dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Mieszkańców w okresie IX.2021-X.2023

Projekt został podzielony na IV Kamienie Milowych:

I Kamień Milowy – Opracowanie Planu Wdrożenia CUS:

·        diagnoza obecnego stanu usług społecznych, potrzeb mieszkańców,

·        planowanie katalogu usług społecznych,

·        określenie celów i sposób ich pomiaru,

·        utworzenie planu podnoszenia kompetencji zespołu wdrażania CUS oraz sposobu zarządzania CUS,

·        ustalenie założeń do Programu usług społecznych,

·        sprecyzowanie planu organizowania usług społecznych oraz

·        planu strukturyzacji i sposoby testowania, sposób monitorowania,

·        określenie dokumentów oraz zasad współpracy  między jednostkami.

II Kamień Milowy – Realizacja Planu Wdrażania CUS poprzez realizację usług społecznych

·        Usługi społeczne realizowane w ramach CUS podejmowane będą  w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie  niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach  lub ogółu mieszkańców.

III Kamień Milowy – Aktualizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych po uwzględnieniu wniosków z monitoringu działań przeprowadzonych w ramach Kamienia Milowego II.

IV Kamień Milowy – przegląd działań projektowych  i wypracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS.

Określone w dokumencie cele zostaną osiągnięte przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki organizacyjnej. Działania te zwiększą dostęp do zintegrowanych usług społecznych na terenie Gminy Łobez i będą realizowane w oparciu o stale aktualizowaną diagnozę, aby w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu:

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

Dotację w wysokości 3 123 722,00 zł. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. POWR.02.08.000-00-0089/20 „Pomocna dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie”.