Gmina Łobez
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Terenów Wiejskich

Komisja Terenów Wiejskich

Skład Komisji:

1) Bartos Krzysztof - Przewodniczący Komisji; 

2) Bartczak Ryszard - Zastępca przewodniczącego ;

3) Grekowicz Wiesław;

4) Kosiński Dariusz;

5) Kużel Antoni;

6) Rokosz Marek;

7) Stankiewicz Henryk.

 

Zakres działania Komisji w szczególności obejmuje sprawy:

1.      działalności rolniczej,

2.      gospodarki  leśnej,

3.      działalności na rzecz ochrony środowiska,

4.      gospodarki gruntami rolnymi,

5.      remontów i rozbudowy dróg i chodników na terenach wiejskich,

6.      planowania przestrzennego wsi,

7.      budowy i rozbudowy wodociągów wiejskich, oczyszczania ścieków, utylizacji śmieci, itp.),

8.      zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych,

9.      oświetlenia miejscowości wiejskich,

10.  turystyki i agroturystyki,

11.   utrzymania czystości i estetyki na terenie Gminy