Gmina Łobez
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji

1)  Włodarz Leokadia – Przewodnicząca komisji ;

2) Sowiński Jarosław - Zastępca przewodniczącego;

3) Tokarska Katarzyna.


 

Zakres działania Komisj

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bada zasadność skarg wniesionych na działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie złożoną skargę, wniosek lub petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.