Gmina Łobez
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

1)  Galczak Danuta - Przewodnicząca komisji;

2) Kosiński Dariusz - Zastępca przewodniczącego;

3) Hlib Adam;

4) Bartczak Ryszard;

5) Sowiński Jarosław.

 

Protokoły Komisji Rewizyjnej


Przedmiot kontroli prowadzonej przez Komisję dotyczyć może:

1. realizacji budżetu,

2. gospodarki finansowej jednostek podporządkowanych,

3. realizacji uchwał Rady,

4. zamierzeń przed realizacją zadań (tzw. kontrola wstępna).

 

Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o kryteria legalności, celowości, gospodarności i terminowości.

Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w innym zakresie niż określony w pkt 1.