Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
26°C
Powróć do: Budżet obywatelski

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski (partycypacyjny), oznacza demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego.  W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy gminy Łobez zgłaszają propozycje do budżetu, które podlegają ocenie co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełniania przez nie wymogów formalnych;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod głosowanie;
 • za wybrane do realizacji uznaje się propozycje, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ile wynosi kwota na Budżet Obywatelski na rok 2021?

Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć  kwoty 50.000,00 zł dla miasta Łobez oraz 50.000,00 zł dla sołectw.

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wspólne decydowanie o gminie. Daje możliwość by to mieszkańcy poprzez zgłaszanie własnych, ciekawych i wyjątkowych propozycji a później podczas głosowania w pełni uczestniczyli w procesie jej rozwoju, decydowali o tym, co jest najlepsze dla Gminy Łobez.

 

Jakie zadania mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?

Propozycje do Budżetu Obywatelskiego muszą się mieścić w zakresie zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań  o charakterze lokalnym lub o charakterze ogólnogminnym, z wyłączeniem zadań realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Łobez oraz podmiotów, którym użyczono nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Łobez.

 

Jakie zadania nie mogą być zgłaszane do budżetu obywatelskiego?

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane następujące zadania (dalej zwane projektami lub zadaniami):

 1. które nie należą do zadań własnych gminy;
 2. którego realizacja nie jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
 3. które nie są ogólnodostępne, tzn. z efektów realizacji zadania nie może korzystać ogół mieszkańców lub różne grupy odbiorców;
 4. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami, programami lub zamierzeniami inwestycyjnymi gminy Łobez;
 5. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby kwotę podaną w zarządzeniu przeprowadzeniu konsultacji;
 6. które po realizacji powodowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 7. które nie przewidują finansowania całości zadania (np. sporządzenie projektu lub planu przedsięwzięcia bez finansowania jego realizacji lub wskazanie kosztów wykonania bez kosztów projektu);
 8. na rzecz jednostek organizacyjnych gminy Łobez;
 9. których wykonanie następowałoby na terenie nie stanowiącym własności Gminy Łobez;
 10. które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.

 

Jakie mogą być zgłaszane rodzaje propozycji?

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane mogą być zadania inwestycyjne. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska, określająca konkretne zadanie, które przyczyni się do wszechstronnego rozwoju Gminy Łobez oraz poprawy warunków życia mieszkańców np.: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury,

 

Formularz zgłaszania propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Łobez na rok 2021, stanowi Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XI/73/2019 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łobez dotyczących budżetu obywatelskiego zmienionej UCHWAŁĄ Nr XVI/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 29 listopada 2019r. zmieniającą Uchwalę Nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łobez dotyczących budżetu obywatelskiego i jest dostępny w formie elektronicznejTUTAJ lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Łobzie w pokoju nr 24 (sekretariat).

 • złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia zadania wraz z wykazem osób popierających dane zadanie oraz całkowitą kalkulacją szacunkową kosztów jego realizacji, w Urzędzie Miejskim w Łobzie pok. nr 24 (sekretariat) zgodnie z załącznikami

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA, LISTA POPARCIA WNIOSKU.PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA, LISTA POPARCIA WNIOSKU.DOC

 • wysłanie pocztą kompletnego formularza zgłoszenia zadania wraz z wykazem osób popierających dane zadanie oraz całkowitą kalkulacją szacunkową kosztów jego realizacji na adres: Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, z dopiskiem – „Budżet obywatelski w gminie Łobez w 2021 r.”,

 

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Zadaniem Gminy Łobez jest realizacja propozycji.

 

Co należy ująć w kosztorysie projektu zadania?

Mieszkaniec zgłaszający propozycję zadania podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.  Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje powołana przez Burmistrza w drodze zarządzenia Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.

 

Czy można poprzeć (podpisać) więcej niż jedną propozycję zadania do budżetu obywatelskiego?

Tak. Każdy mieszkaniec gminy Łobez może poprzeć więcej niż jedną propozycję zgłoszenia zadania

 

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne propozycje. Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, osobno dla miasta Łobez oraz sołectw.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.