Gmina Łobez
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

Budowa sieci wodociągowej Prusinowo - Poradz - Bełczna oraz stacji podwyższania ciśnienia wody ze zbiornikiem retencyjnym wody oraz infrastrukturą towarzyszącą

11111