Gmina Łobez
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bełczna

 

 

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę oraz przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze zjazdami, dojściami oraz drenażem, na odcinku do stawu i dalej do drogi wojewódzkiej oraz budowę odcinka drogi wzdłuż stawu.
Celem operacji jest poprawa standardu drogi prowadzącej do kościoła na odcinku 465,21 mb.

Gmina pozyskała na ten cel dotację w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wartość inwestycji to ponad 1,3 mln złotych, a dofinansowania to ponad 867 tysięcy złotych co stanowi ponad 63% wartości całego projektu.