Gmina Łobez

"MALUCH+" WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU MALUCH +

 

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Sikorskiego 6 w Łobzie                           z przeznaczeniem na utworzenie żłobka publicznego"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”2021

Dofinansowanie: 990.000,00 zł w ramach  Umowy Nr 486/ZPS-4/M1a/2021 z dnia 23.06.2021 r. zawartej w dniu 23.06.2021 r.

 

W ramach niniejszej inwestycji został opracowany projekt budowlany oraz techniczny umożliwiający uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem było przeprowadzenie robót budowlanych polegających, które swym zakresem  obejmowały   m.in.:

1)      prace rozbiórkowe

2)      wykonanie ścian wewnętrznych działowych w lekkiej zabudowie

3)      wykonanie sufitów podwieszanych w sanitariatach

4)      wymiana dwóch okien na okna kompensacyjne systemu oddymiania klatki schodowej

5)      montaż wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej

6)      roboty wykończeniowe zewnętrzne w elewacji

7)      montaż wycieraczek do obuwia stalowych systemowych z możliwością demontażu, zabezpieczone przed kradzieżą

8)      roboty wykończeniowe wewnętrzne

9)      montaż osłon na grzejnikach centralnego ogrzewania

10)   instalacje sanitarne i kanalizacyjne

11)   biały montaż i armatura

12)   instalacje elektryczne wraz z wykonaniem zabudowy osprzętu i montażu opraw oświetleniowych

13)   zagospodarowanie terenu – pochylnia dla niepełnosprawnych.

 

Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłusek.     Całkowita wartość robót budowlanych wniosła: 1068225,00 zł

Po zakończeniu robót nastąpił etap związany z wyposażeniem żłobka począwszy od zakupy mebli dziecięcych, biurowych, kuchennych po akcesoria kuchenne, dekoracyjne, zabawki, książeczki. Żłobek posiada salę logopedyczną i salę doświadczenia świata.

 

Całkowita wartość wyposażenia wniosła: 223.741,53 zł