Gmina Łobez

WYKAZ ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jst

 

 Wybudowanie oświetlenia dróg i chodników na trasie Łobez-Dalno

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymianę sieci wodociągowej w ul. Chopina w Łobzie

 Wniesienie wkładu w wysokości 4,5 mln. zł. do spółki prawa handlowego
– 100% jst

 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz fotowoltaiki

Wybudowanie drogi gminnej w ulicy Miodowej w Łobzie