Gmina Łobez

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łobez - 2016

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łobez - 2016


W ramach kolejnego etapu programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łobez zutylizowano 44,42 Mg (1953,60 m2)  azbestu, w tym: 10,37 Mg w ramach demontażu z dachów budynków prywatnych, transportu i unieszkodliwienia oraz 34,05 Mg w ramach samego transportu i unieszkodliwienia azbestu wcześniej zdjętego. Obiekty, z których azbest zostanie usunięty zgłaszały osoby fizyczne w odpowiedzi na ogłoszenie Urzędu Miejskiego w Łobzie. Całkowita wartość zadania po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 18.124,00 zł i w całości została pokryta z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.