Gmina Łobez

Rządowy Program Budownictwa Komunalnego – Fundusz Dopłat

Nazwa projektu

Opis projektu

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Rządowy Program Budownictwa Komunalnego – Fundusz Dopłat

Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Kolejowej w Łobzie


Zostanie oddanych do użytku 30 komunalnych  lokali mieszkalnych

9.996.618,18

7.997.294,54