Gmina Łobez

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYJI STRATEGICZNYCH

Nazwa projektu

Opis projektu

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez 

 

 

 

 

Projekt jest przedsięwzięciem niezbędnym do poprawy stanu dróg publicznych w gminie Łobez Przedsięwzięcie obejmuje następujące lokalizacje:
1. Budowa nawierzchni dróg, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicach Osiedla leśnego w Łobzie: Akacjowa, Cisowa, Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Węgorzyńska
2. Przebudowa drogi w ulicy Wojcelskiej w Łobzie
3. Przebudowa nawierzchni drogi w Wysiedlu
4. Przebudowa drogi w ul. Drawskiej w Łobzie
5.Przebudowa drogi w ul. Szosa Świdwińska w Łobzie Termin realizacji 2022 – 2024

8.480.030,56

8.056.029,03

 

 

 

 

 

 


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej.

Inwestycja jest niezbędna ze względu na konieczność uzbrojenia tej ulicy na osiedlu Książąt Pomorskich w Łobzie idoprowadzenia wody z ulicy Spokojnej. Gmina posiada dokumentację techniczną na spinkę wodociągową pomiędzy ulicami Spokojna Czcibora, natomiast budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części ul. Czcibora zostanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonanie projektu rok 2023-2024

3.475.000,00

3.301.250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście Łobez

 

Projekt jest niezbędnym przedsięwzięciem zmierzającym do uporządkowania

gospodarki wodno – ściekowej Łobza. Do wykonania są 2 zadania:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Rolnej i ul. Bema.
W ramach zadania planuje się wykonanie: - sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej z przyłączami, odtworzenie nawierzchni drogi.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczoweji sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Ogrodowej.

Termin realizacji: 2022 -2023 r.

5.000.000,00

4.750.000,00

 

Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie – Łobez

 

Wioski Dobieszewo i Unimie w gminie Łobez, w których mieszkają byli pracownicy PGR oraz ich dzieci i wnuki, nie posiadają sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym Gmina Łobez wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach i podłączy ją do miejskiej oczyszczalni ścieków w Łobzie.  Termin realizacji rok 2023 - 2024

5.000.000,00

4.750.000,00