Gmina Łobez

Remont i modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz budowa siłowni plenerowej na osiedlu H. Sawickiej w Łobzie

Remont i modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz budowa siłowni plenerowej na osiedlu H. Sawickiej w Łobzie

 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach projektu zostaną wykonane roboty remontowe na boisku Orlik m.in. malowanie linii boiskowych, wymiana piłkochwytów i słupków siatki. Ponadto, zakupiona i zamontowana zostanie kotara przesuwna do sali gimnastycznej, co zwiększy możliwości organizacji zajęć wychowania fizycznego dla większej liczby uczniów. W ramach projektu planuje się także wymianę części opraw oświetleniowych na LED-owe na boisku orlik oraz urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu H. Sawickiej w Łobzie.

Całkowity koszt projektu - 36,000,00 zł

Dofinansowanie - 13.000,00 zł