Gmina Łobez

Przyjęcia interesantów

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
  1. Burmistrz - poniedziałek od 9.00 -17.00
  2. Z-ca Burmistrza
  3. pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy Urzędu