Gmina Łobez

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - "CYFROWA GMINA"

banner_na_strone_CG 

cyfrowa_Gmina

Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury informatycznej niezbędnej do wsparcia realizacji projektu Cyfrowa Gmina. Projekt zakłada wymianę i rozbudowę infrastruktury serwerowej w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz w jednostkach podległych, zakup oprogramowania oraz systemów realizujących e-usługi publiczne, skanerów , komputerów, laptopów oraz akcesoriów komputerowych i urządzeń sieciowych wspomagających cyberbezpieczeństwo. Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz zakup oprogramowania podyktowane są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zakupy komputerów i laptopów są związane z koniecznością zastąpienia najstarszych urządzeń korzystających z systemu operacyjnego którego wsparcie dobiega końca. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup oprogramowania podyktowane są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Realizacja grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

34