Gmina Łobez

Polsko - Niemieckie Spotkanie Muzyczne w Łobzie

Polsko - Niemieckie Spotkanie Muzyczne w Łobzie


W ramach projektu w dniach 23 - 25 czerwca 2017 roku spotkały się: Orkiestra Dęta z gminy Wiek oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łobeskiego Domu Kultury. Obie orkiestry spotkały się w trakcie Dni Łobza 2017. W trakcie projektu odbyły się warsztaty i koncerty obu orkiestr, a także ognisko integracyjne.

Koszt całkowity zadania - 12.320 EUR

Dofinansowanie - 10.472 EUR.