Gmina Łobez

POLSKA CYFROWA

Nazwa projektu

Opis projektu

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Polska Cyfrowa

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR”

 

 

Zakupiono i rozdysponowano wśród dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 394 szt. laptopów.

985.000,00

985.000,00

 

 

Cyfrowa Gmina

 

 

Cyfryzacja urzędu Miejskiego w Łobzie i jednostek podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

414.450,00

414.450,00