Gmina Łobez

PAIKUSE (Estonia)

 

Kontakt z przedstawicielem samorządu gminy Paikuse (3.400 mieszkańców, 8 km od Pärnu, letniej stolicy Estonii) został nawiązany poprzez ogłoszenie internetowe o poszukiwaniu partnerów dla realizacji projektów europejskich. Umowa partnerska pomiędzy gminami zawarta została 23.05.2003 r. Podstawową gałęzią gospodarki gminy jest przemysł drzewny, wraz z zapleczem handlowo-usługowym. Dobrze rozwija się również działalność gospodarcza i przemysł. W gminie istnieje baza turystyczna przyciągająca licznymi atrakcjami, w szczególności park narodowy, schroniska i hotele.