Gmina Łobez

KEDAINIAI (Kiejdany – Litwa)

Kedainiai jest miastem partnerskim gminy Svalöv. Do nawiązania kontaktu pomiędzy delegacją Łobza, a delegacją Kedainiai doszło właśnie w Svalöv podczas targów gospodarczych.

 Umowa partnerska zawarta została 09.10.2002 r. w Łobzie. Polskie gminy partnerskie Kedainiai, to także Toruń i Brodnica.

Miasto Kiedianiai położone jest na środkowej Litwie na północ od Kowna. Zajmuje teren o pow. 40 km2, zamieszkały przez 32 tys. osób. Do połowy XX w. rejon Kedainiai był pod dużym wpływem kultury polskiej

Większość mieszkańców miasta i okolic, a zwłaszcza bojarzy posługiwali się językiem polskim. Kedainiai słyną ze
swojej starówki, historycznych ulic, cennych dzieł sztuki i architektury.

Stare miasto zdobią zabytkowe kościoły katolickie Św. Jerzego i Św. Józefa i ewangelików luteranów, gimnazjum oraz dom cechów. Można zwiedzać krypty grobowe Radziwiłłów, w tym sarkofag ks. Janusza znanego z „Potopu” Henryka Sienkiewicza