Gmina Łobez

Istra (Rosja)

UMOWA ROZWIĄZANA Z DNIEM 02.03.2022 R.

 

Solidaryzując się z narodem ukraińskim wyrażamy sprzeciw wobec rosyjskiej agresji
i działań wojennych na terytorium Ukrainy. Atak zbrojny, którego dopuściła się Rosja jest naruszeniem integralności terytorialnej suwerennego państwa, łamaniem norm prawa oraz zasad porządku międzynarodowego.

W związku z powyższym informuję, że Rada Miejska w Łobzie podjęła uchwałę nr XLIX/332/2022 z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 września 2011 r. w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Łobez a Miastem Istra (Federacja Rosyjska), którą załączam do niniejszego pisma, zobowiązującą do wypowiedzenia umowy współpracy partnerskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejszym zawiadamiam o wypowiedzeniu (zerwaniu) umowy o współpracy pomiędzy Miastem Istra w obwodzie Moskiewskim Federacji Rosyjskiej a miastem Łobez w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pkt. 6.2. umowy o współpracy, ze skutkiem, który nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia zawiadomienia.

 

Z poważaniem,
Burmistrz Łobza
Piotr Ćwikła

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Istra - miasto w Rosji, w obwodzie moskiewskim, 56 km na zachód od Moskwy. Prawa miejskie od 1781 r., w latach 1781-1930 nosiło nazwę Woskriesieńsk.        
Umowa o współpracy partnerskiej została podpisana 11.06.2011 r.

Pliki do pobrania: