Gmina Łobez
Powróć do: Honorowe Obywatelstwo

Helena Leszczyk

24 listopada 2023 r. podczas LXXI sesji Rady Miejskiej w Łobzie odbyło się uroczyste wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatela Gminy Łobez dla Pani Heleny Leszczyk.
Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła, Radni Rady Miejskiej w Łobzie oraz zaproszeni goście zebrali się, aby w podniosłej atmosferze złożyć na ręce Pani Heleny Leszczyk dowody uznania za wyjątkowe oddanie w służbie zdrowia.   
W tym wzruszającym momencie nie tylko nadano honorowe obywatelstwo, lecz przekazano także wyraz szacunku dla Pani Heleny, która od wielu lat leczy ciała, ale dotyka też serca mieszkańców. Jej poświęcenie stało się inspiracją dla wielu, a dzisiaj cała społeczność łączy się w jednym akcie wdzięczności.  
Jej służba jest dla nas nie tylko medycznym darem, ale również skarbem wartości społecznych.

Pani Heleno, dziękujemy!