Gmina Łobez

SOŁECTWA

LISTA
SOŁTYSÓW GMINY ŁOBEZ
(kadencja 2019-2023)

LP

Imię i nazwisko

Sołectwo

Rada Sołecka

 

1.

Krzysztof Kuźnik

Bełczna

1. Kińska Agnieszka

2. Kuźnik Katarzyna

3. Mika Agnieszka

4. Staniszewska Agata

5. Zadrożna Aleksandra

2.

Roksana Bartos

Bonin

1. Bartos Krzysztof

2. Duszyńska Elżbieta

3. Mazur Wojciech

4. Osiecka Joanna

5. Stecko Aleksandra

3.

Jarosław Duda

Dobieszewo

1. Kośmider Barbara

2. Krekora Wioletta

3. Śliwa Witold

4.

Grzegorz Ligęza

Dalno

1. Albiniak Henryk

2. Dziewit Beata

3. Kubacka Justyna

4. Majewska Żaneta

5. Podfigurny Piotr

5.

Grażyna Pawlaczyk

Grabowo

1. Bińczyk Michał

2. Kogut Anna

3. Lew Małgorzata

6.

Beata Kozak

Karwowo

1 .Drahel Grażyna

2. Kokot Adrian

3. Malinkiewicz Jadwiga

7.

Paweł Gajlewski

Klępnica

1. Bobko Marian

2. Sobecki Adam

3.Sobecki Piotr

8.

Grzegorz Piotrowicz

Łobżany

1. Górski Dariusz

2. Papina Mirosława

3. Poręczewska Monika

9.

Ewa Górny

Meszne

1. Baszkiewicz Grzegorz

2. Domański Franciszek

3. Łęcka Milena

10.

Agnieszka Jesionek

Niegrzebia

1. Kośmińska Malwina

2. Maruszewski Adam

3. Olszewski Mateusz

11.

Helena Olejnik

Poradz

1. Karkuszewski Daniel

2. Misiewicz Elżbieta

3. Żak Agnieszka

 

12.

Natalia Różycka

Prusinowo

1. Giermakowska Bożena

2. Karpała Paulina

3. Karpała Tomasz

13.

Waldemar Lisik

Rożnowo

1. Ewelina Bryja

2. Agata Karolkowska

3. Paulina Kowalska 

14.

Kazimierz Matysiak

Rynowo

1. Kapcio Daniel

2. Stępiński Jan

3. Walkowiak Izabela 

15.

Lech Urbański

Suliszewice

1. Frączek Emilia

2. Karolkowski Ryszard

3. Stolarska Katarzyna 

16.

Leokadia Kamaszko

Tarnowo

1. Kotwicki Grzegorz

2. Urbański Zdzisław

3. Wojewódka Ryszard

17.

Emilia Galęba

Unimie

1. Barczewski Dariusz

2. Polny Andrzej

3. Rudncki Kazimierz

18.

Janina Malon

Worowo

1. Majchrzak Danuta

2. Majchrzak Lucyna

3. Milcz Wiesława

19.

Grzegorz Pomalejko

Wysiedle

1. Błażewicz Ewa

2. Ignacenko Grażyna

3. Pereczkowska Anna

20.

Anna Wiśniewska

Zagórzyce

   1. Kwaśniak Marzena

2. Różańska Anna

3. Tytoń Jacek

4. Wysocka Barbara

5. Zakrzewski Mateusz

21.

Stanisław Tarnicki

Zajezierze

1. Majsakowska Monika

2. Tyrański Adam

3. Tyrański Ryszard