Gmina Łobez

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

27 czerwca 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Łobzie odbyła się III sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Podejmując decyzję o udzieleniu absolutorium, Rada Miejska, zgodnie z przepisami, uwzględniła sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe, informację o stanie gminnego mienia, stanowisko komisji rewizyjnej, która stwierdziła prawidłowe i zgodne z prawem ponoszone wydatki, oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności