Gmina Łobez

Rozpoczynamy głosowanie VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Łobez

Rozpoczynamy głosowanie na projekty w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Łobez.

Głosujemy na 1 projekt osiedlowy i 1 sołecki. Głosować może każda osoba, która mieszka na terenie Gminy Łobez.

Jak głosować?
Podobnie jak w latach ubiegłych oddać swój głos można na dwa sposoby:

- Aby oddać głos w formie elektronicznej wejdź na stronę https://lobez.budzet-obywatelski.org/glosowanie
Zagłosuj i potwierdź swój głos hasłem otrzymanym na telefon komórkowy. Z jednego numeru telefonu mogą zagłosować aż 3 osoby,
- Możesz też zagłosować osobiście, oddając swój głos na formularzu papierowym. Kartę do głosowania możesz pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (parter Urzędu Miejskiego w Łobzie) w dniach 6-20 listopada br. w godz. 8:00-15:00.

Wyniki głosowania ogłosimy do 23 listopada 2023 r. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności