Gmina Łobez

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Łobza
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.


W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych
Gminy Łobez do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Łobza, uwzględniając rodzaj zadania, 
na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji
pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności