Gmina Łobez

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ - 05.07.2024 R.

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamiam, że dniu 5 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Łobzie odbędzie się nadzwyczajna IV sesja Rady Miejskiej w Łobzie zwołana na wniosek Burmistrza Łobza


 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

2.     Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na 2024 rok;

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037;

5.     Zamknięcie obrad.      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Stankiewicz

 

Równocześnie zawiadamiam, że materiały poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostaną szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 5 lipca 2024 roku o godz. 9:30. Transmisja z posiedzenia komisji będzie dostępna online www.bip.lobez.pl  tylko w dniu posiedzenia komisji.

Transmisję z obrad sesji będzie można obejrzeć online – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie www.bip.lobez.pl

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie (www.bip.lobez.pl – zakładka „Rada Miejska › materiały na sesję") oraz wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 27. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności