Gmina Łobez

Ogłoszenie konsultacji

Burmistrz Łobza zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących "Program współpracy Gminy Łobez z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024"

 

Termin konsultacji: od 31 października 2023 r. do 14 listopada 2023 roku.

Formą konsultacji jest wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łobza nr 1641/2023 z dnia
31 października 2023 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez lub w wersji elektronicznej na adres profilaktyka@lobez.pl, do dnia 14 listopada 2023 r. do godz. 15:30.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności